Autor: DK Ruciane-Nida

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W 2009 R.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W 2009 R.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w projektach!

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zaplanowanych na 2009 rok projektach międzynarodowej wymiany pozaszkolnej. W bieżącym roku dla dzieci zaplanowane są dwa wyjazdy do Niemiec. Pierwszy odbędzie się miedzy 14-tym a 18-tym kwietnia 2009 r. Udział w nim wziąć mogą osoby w wieku od 8 do 12 lat. Celem wizyty w zaprzyjaźnionej Gminie Langballig będzie udział w projekcie Munkis Palast, czyli hotelu dla dzieci w szkole. Termin drugiego wyjazdu nie jest jeszcze określony. Możemy się jedynie spodziewać, że będzie to w drugim tygodniu wakacji. Powodem tej kolejnej wizyty naszych dzieci w północnych Niemczech będzie udział w projekcie Scheersbergfest, do uczestnictwa w którym zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Oba wyjazdy finansowane będą w niewielkiej tylko części przez ich uczestników. Wpłata jaka oczekiwana jest od dzieci to 150 zł. Reszta kosztów poniesiona zostanie przez Dom Kultury i jego niemieckich partnerów.

Czytaj dalej

RUCIANE-NIDA – SCHEERSBERG – POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY

W najbliższych miesiącach Dom Kultury swoje wysiłki skupiać będzie na trzech projektach realizowanych we współpracy z Internationale Bildungsstätte Scheersberg. Pierwszym z nich jest udział dzieci ze szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida w tzw. Scheersbergfest, czyli święcie sportu dzieci w wieku 10-14 lat. Impreza ta jest organizowana od 74 lat i adresowana głównie do niemieckich szkół z okręgu Schleswig-Flensburg, jednak w każdej jej edycji zapraszana jest jedna lub dwie grupy zagraniczne. Zazwyczaj są to grupy duńskie ze względu na bliskie sąsiedztwo.