Autor: DK Ruciane-Nida

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ „Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie”.

Ruciane-Nida 11.05.2012 r.Dom Kultury w Rucianem-Nidzieul. Gwarna 2a12-220 Ruciane-Nida                                                                                                        Uczestnicy postępowania                                                                                                       o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie

Czytaj dalej