Author: DK Ruciane-Nida

RUCIANE-NIDA – SCHEERSBERG – POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY

W najbliższych miesiącach Dom Kultury swoje wysiłki skupiać będzie na trzech projektach realizowanych we współpracy z Internationale Bildungsstätte Scheersberg. Pierwszym z nich jest udział dzieci ze szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida w tzw. Scheersbergfest, czyli święcie sportu dzieci w wieku 10-14 lat. Impreza ta jest organizowana od 74 lat i adresowana głównie do niemieckich szkół z okręgu Schleswig-Flensburg, jednak w każdej jej edycji zapraszana jest jedna lub dwie grupy zagraniczne. Zazwyczaj są to grupy duńskie ze względu na bliskie sąsiedztwo.