Dance My Love

Informujemy, iż na podstawie umowy z dn. 22.06.2021 roku zawartej z Narodowym Centrum Kultury w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania Dance My Love. Wyposażenie Sali taneczno-baletowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

Pragniemy, aby młodzi tancerze mogli rozwijać swoje umiejętności i szlifować techniki taneczne  w sprzyjających do tego warunkach.

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.