Rozmowy online o kulturze i historii

Zdalne spotkania z cyklu „Rozmowy online o kulturze i historii”, zainicjowane na wiosnę 2020 r. przez KLUB LOKALNYCH INICJATYW OŚWIATOWYCH w PISZU oraz DOM KULTURY w RUCIANEM – NIDZIE to sposób na pokonanie aktualnych utrudnień wynikających z rosnącej liczby osób dotkniętych epidemią. Są adresowane do tych wszystkich, którzy cenią dyskusję o przeszłości i kulturze, niekiedy znajdując w tych obszarach narzędzia do zrozumienia także zjawisk współczesnych. Spotkania odbywają się poprzez Skype. Liczba „miejsc” niestety jest ograniczona. Osoby, które chcą wziąć udział proszone są o wcześniejszy kontakt z p. Waldemarem Brendą, abym mógł on „dopisać” uczestnika do grupy spotkaniowej.

Do tej pory odbyło się sześć tego typu wydarzeń, z czego pięć zostało utrwalonych w formie nagrania.