OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„WYPOSAŻENIE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUCIANEM-NIDZIE ORAZ FILII BIBLIOTECZNYCH W WEJSUNACH I ŁADNYM POLU ”

Dyrektor Domu Kultury w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 84731-2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenie miejsko-gminnej biblioteki publicznej w rucianem-nidzie oraz filii bibliotecznych w wejsunach i ładnym polu Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

Termin składania ofert do – 03 czerwca 2013 r. godz. 09:30

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Krystyną Nosek – Dyrektorem Domu Kultury – tel.. 087 423 10 33.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5