Informacja o wyborze oferty na usługę nagłośnieniową, oświetleniową, wypożyczanie sceny z montażem i obsługą techniczną imprez plenerowej „MAJÓWKA”

Europa inwestująca w obszary wiejskie

  

Projekt pn. „MAJÓWKA”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

                                                                                                                                                          Ruciane – Nida, dn. 24 / 04 / 2013r.

 

Informacja o wyborze oferty na usługę nagłośnieniową, oświetleniową, wypożyczanie sceny z montażem i obsługą techniczną imprez plenerowej „MAJÓWKA”

 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi zabezpieczenie imprezy plenerowej „MAJÓWKA”  na potrzeby projektu pt. „Majówka”– niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Firma Kulturalno-Rozrywkowa „ARBAS” Barbara Greloch 12-200 Pisz, ul. Rybacka 20A/27, o wart. 5.700,00 zł brutto. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. „MAJÓWKA”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.