Zapytanie ofertowe na usługę zabezpieczenie imprezy plenerowej „MAJÓWKA”

Zapytanie ofertowe na usługę zabezpieczenie imprezy plenerowej „MAJÓWKA”

Zapytanie ofertowe dot. projektu pn. „MAJÓWKA”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

załącznik1

załącznik2