Zapytanie ofertowe na usługę nagłośnieniową, oświetleniową, wypożyczanie sceny z montażem i obsługą techniczną imprez plenerowej „MAJÓWKA”

Zapytanie ofertowe na usługę nagłośnieniową, oświetleniową, wypożyczanie sceny z montażem i obsługą techniczną imprez plenerowej „MAJÓWKA”

Zapytanie ofertowe dot. projektu pn. „MAJÓWKA”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

załącznik1

załącznik2