Informacja o wyborze oferty dot. zatrudnienia 2 instruktorów narciarstwa biegowego na potrzeby przeprowadzenia zajęć oraz współorganizowania zawodów z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży z trenu Gminy Ruciane-Nida.

 Informacja o wyborze oferty dot. zatrudnienia 2 instruktorów narciarstwa biegowego na potrzeby przeprowadzenia zajęć oraz współorganizowania zawodów z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży z trenu Gminy Ruciane-Nida.

Informacja