Informacja o wyborze oferty dot. usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników szkoleń i zawodów z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida.

Informacja o wyborze oferty dot. usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników szkoleń i zawodów z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida.

Informacja