Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć i współorganizowanie zawodów z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane – Nida.

Zapytanie ofertowe dot. projektu pn. „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki:


ZAPYTANIE OFERTOWE