Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do narciarstwa biegowego.

Zapytanie ofertowe dot. projektu pn. „Otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych w Rucianem – Nidzie”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe