Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Chcesz zostać wolontariuszem

Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy?

13 grudnia 2012r. /czwartek/

o godz. 16:00

przyjdź do sztabu głównego

/Dom Kultury w Rucianem-Nidzie

ul. Gwarna 2a  tel. 87 4231033/!