„Kolorowy czerwiec na wsi”

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie zorganizował w czerwcu cykl warsztatów kształtujących

umiejętności interpersonalne dzieci i młodzieży pn. „Kolorowy czerwiec na wsi”.

Warsztaty odbywały się w Centrach Kultury Wiejskiej w Wejsunach i Śwignajnie.

Przy wykorzystaniu pedagogiki zabawy i technik animacyjnych uczestnicy uczyli się jak aktywnie

spędzać zbliżający się wakacyjny czas, współpracując ze sobą i dobrze się przy tym bawiąc.

Ponadto zdobywali umiejętności praktyczne takie jak tworzenie figur balonowych z balonów

modelinek czy malowania twarzy.