OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy „Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie ”

Dyrektor Domu Kultury w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 07 maja 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 144638-2012 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia Sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

Termin składania ofert – 17 maja 2012 r. godz. 09:30.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Krystyną Nosek – Dyrektorem Domu Kultury – tel.. 087 423 10 33.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4