WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W 2009 R.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W 2009 R.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w projektach!

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zaplanowanych na 2009 rok projektach międzynarodowej wymiany pozaszkolnej. W bieżącym roku dla dzieci zaplanowane są dwa wyjazdy do Niemiec. Pierwszy odbędzie się miedzy 14-tym a 18-tym kwietnia 2009 r. Udział w nim wziąć mogą osoby w wieku od 8 do 12 lat. Celem wizyty w zaprzyjaźnionej Gminie Langballig będzie udział w projekcie Munkis Palast, czyli hotelu dla dzieci w szkole. Termin drugiego wyjazdu nie jest jeszcze określony. Możemy się jedynie spodziewać, że będzie to w drugim tygodniu wakacji. Powodem tej kolejnej wizyty naszych dzieci w północnych Niemczech będzie udział w projekcie Scheersbergfest, do uczestnictwa w którym zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Oba wyjazdy finansowane będą w niewielkiej tylko części przez ich uczestników. Wpłata jaka oczekiwana jest od dzieci to 150 zł. Reszta kosztów poniesiona zostanie przez Dom Kultury i jego niemieckich partnerów.

Poza projektami dla dzieci, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie wraz z Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg organizować będzie także pozaszkolną wymianę młodzieży. Udział w projekcie zarezerwowany jest dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat. Z uwagi jednak na to, że koszt przedsięwzięcia może wynieść nawet około 2.000 zł. na jednego uczestnika, oczekuje się, że każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana będzie do wpłaty 350 zł. Projekt rozpocznie się 18-tego lipca w Rucianem-Nidzie i zakończy 3-go sierpnia w Scheersberg.

Chętnych do udziału w opisanych projektach zapraszamy do zapisywania się w Domu Kultury.

Marek Kaczmarczyk