Współpraca Domu Kultury z Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg

Pomysł współpracy między Domem Kultury a Jugendhof Scheersberg narodził sie przed blisko dwoma laty podczas spotkania kierownictwa ośrodka kultury z przedstawicielami niemieckich gmin Sörup, Langbalig i Steinbergkirche w Rucianem-Nidzie. Rok później, w lipcu 2007 roku, doszło do spotkania dyrektorów obydwu ośrodków (Marka Kaczmarczyka i Hartmuta Pikatza).
Spotkanie odbyło się w trakcie tygodniowej wizyty delegacji gminy Ruciane-Nida w niemieckich gminach partnerskich. Podczas długiej rozmowy określone zostały wstępne ramy współpracy, która opierać się ma na spotkaniach dzieci i młodzieży. Spotkania te, zwane popularnie wymianą, odbywać się będą zarówno w naszej gminie, jak i w Scheersberg, zaś ich podstawą będzie realizacja wspólnych projektów z różnych dziedzin artystycznych. Padły już nawet konkretne propozycje. Jedną z nich było uczestnictwo naszych dzieci w tzw. Scheersbergfest (święto sportu dzieci w wieku 10-14 lat). Inną propozycją było zorganizowanie pozaszkolnej wymiany młodzieży opartej na warsztatach artystycznych i turystyce.
Kolejnym etapem prac nad konkretyzacją wspólnych działań była wizyta robocza Hartmuta Pikatza w Rucianem-Nidzie (luty 2008 rok). Jej efektem był podwójny projekt dla młodzieży gimnazjalnej, którego pierwsza część realizowana będzie na Mazurach, druga zaś w Jugendhof Scheersberg i jego nadmorskich okolicach. W projekcie udział weźmie 15 polskich i 15 niemieckich młodych ludzi. Spędzą oni razem 16 dni, by rozwijać swoje zainteresowania oraz poznawać siebie nawzajem i świat, w którym żyją.
Tak więc, jeśli Domowi Kultury w Rucianem-Nidzie i Jugendhof Scheersberg uda się znaleźć źródła finansowania swoich planów, to już w tym roku zostanie zapoczątkowana dość intensywna współpraca. Około 40 dzieci i młodzieży pojedzie na Scheersbergfest w terminie 10-15 lipca oraz 15 gimnazjalistów uczestniczyć będzie w podwójnej wymianie od 26 lipca do 10 sierpnia.

Marek Kaczmarczyk