RUCIANE-NIDA – SCHEERSBERG – POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY

W najbliższych miesiącach Dom Kultury swoje wysiłki skupiać będzie na trzech projektach realizowanych we współpracy z Internationale Bildungsstätte Scheersberg. Pierwszym z nich jest udział dzieci ze szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida w tzw. Scheersbergfest, czyli święcie sportu dzieci w wieku 10-14 lat. Impreza ta jest organizowana od 74 lat i adresowana głównie do niemieckich szkół z okręgu Schleswig-Flensburg, jednak w każdej jej edycji zapraszana jest jedna lub dwie grupy zagraniczne. Zazwyczaj są to grupy duńskie ze względu na bliskie sąsiedztwo.
Powodem zaproszenia naszych dzieci jest partnerstwo naszej gminy z niemieckimi gminami, do których administracyjnie należy ośrodek w Scheersberg. Pobyt dzieci i ich opiekunów finansowany będzie przez gminy Langbalig, Särup i Geltinger Bucht, zaś koszty podróży pokryje gmina Ruciane-Nida.
Drugim projektem jest pozaszkolna wymiana młodzieży. Będzie to pierwszy taki projekt realizowany na terenie naszej gminy, a różni się on od wymiany szkolnej m. in. tym, że zarówno polska młodzież, jak i niemiecka muszą być razem przez cały czas jej realizacji (nocowanie u rodzin nie wchodzi więc w rachubę) oraz musi być realizowany program edukacyjny powiązany z tematyką wymiany. Hasłem przewodnim projektu jest „teatr w plecaku”. Uczestnicy wymiany będą wędrowali po naszej gminie, nocowali w namiotach na polach namiotowych i uczestniczyli w warsztatach teatralnych organizowanych w obozowiskach.
Ostatni projekt będzie kontynuacją drugiego i realizowany bezpośrednio po zakończeniu wędrówek. Ponieważ jednak zostanie on przeprowadzony w Jugendhof Scheersberg, konieczne będzie przemieszczenie się z naszej gminy w nadmorskie okolice okręgu Schleswig-Flensburg. Po trudach obozowego życia, młodzież zapewne chętnie przeniesie się do świetnie wyposażonego ośrodka z łazienkami i wygodnymi łóżkami. Poza wypoczynkiem czeka na nich tam praca warsztatowa przy obróbce filmów, przygotowywaniu spektaklu teatralnego i nauce tańca hip-hop.
Dalsza współpraca Domu Kultury z ośrodkiem w Scheersberg uzależniona będzie od powodzenia zamierzonych projektów.
Marek Kaczmarczyk