WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 WOKALNE – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
piątek
– NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

– TEATRALNE – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
– PLASTYCZNE – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
od poniedziałku do piątku
– MUZYCZNE – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
wtorek, czwartek
– RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
wtorek